Czarodziejko! Magazyn "Winx Club" hucznie obchodzi swój jubileusz - setne wydanie! A ponieważ to wyjątkowa okazja, nie ...

New Winx Club Contest in Poland! New Winx Club Contest in Poland!

New Winx Club Contest in Poland!

New Winx Club Contest in Poland!

New Winx Club Contest in Poland!Czarodziejko! Magazyn "Winx Club" hucznie obchodzi swój jubileusz - setne wydanie!

A ponieważ to wyjątkowa okazja, nie zmarnuj takiej szansy i weź udział w konkursie rysunkowym: narysuj lub namaluj pocztówkę ze swoich wymarzonych wakacji i wyślij ją do Media Service Zawada:

Media Service Zawada sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 Warszawa
Na prace czekamy do 26 grudnia.

Możesz wygrać wycieczkę do Włoch – cały weekend w czarodziejskim hotelu, urządzonym w stylu Winx.
Nie przegap numeru listopadowego magazynu "Winx Club" i dowiedz się więcej o konkursie!
_______________________PARA POLONIA SOLAMENTE____________________

Revista "Winx Club" celebra pomposamente su aniversario - la centésima edición!
Y debido a que es una oportunidad única, no pierda esta oportunidad y participar en un concurso de dibujo: Dibujar o pintar una tarjeta postal con su sueño de vacaciones y enviarla a la Zawada Media Service.

Puedes ganar un viaje a Italia - todo el fin de semana en la magia del hotel, decorado al estilo de Winx. No se pierda la edición de noviembre de la revista "Winx Club" y aprender más sobre el concurso!

___________________________ONLY FOR POLAND___________________________

Magazine "Winx Club" pompously celebrated its anniversary - the hundredth edition!
And because it is a unique opportunity, do not waste this chance and take part in a drawing competition: Draw or paint a postcard with your dream holiday and send it to the Media Service Zawada.

You can win a trip to Italy - the whole weekend in the magic of the hotel, decorated in the style of Winx. Do not miss the November issue of the magazine "Winx Club" and learn more about the contest!